lunduniversity.lu.se

Software Engineering Research Group - SERG

Computer Science | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Completed SERG Projects

SERG@CS 2014-01-01

Scalare is an ITEA2-project with participants from Spain, Sweden, Ireland, and Finland.  Period: 2014-2016 More information can be found here. From Lund University the following people participate: Sten MinörMartin...[more]


2013-12-18

Synthesis of a Software Engineering Framework for Open Innovation through Empirical Research[more]


2011-01-01

Den övergripande målsättningen med PRIVAD är att utveckla metoder och verktyg för risk- och sårbarhetsanalyser på alla nivåer i samhället med avsikt att bättre kunna förutse, förebygga och hantera alla typer av risker och hot i...[more]


Computer Science 2010-01-01

ELLIIT is a network organization for Information and Communication Technology (ICT) research at Linköping, Lund, Halmstad and Blekinge, which has been created to support and enhance an internationally acknowledged research...[more]


Computer Science 2008-10-01

The Industrial Excellence Centre for Embedded Applications Software Engineering[more]


Displaying results 1 to 5 out of 6.
<< First < Previous 1-5 6-6 Next > Last >>

MERLIN 2005-2007 (Björn Regnell) [projec web]

TESSPA 
Tillverkningsekonomisk simulering för effektivare produktframtagning (Per Runeson)

UPPREPA
UPpskalning av Priortierad REgressionstestning i ProduktlinjeArkitekturer (Per Runeson)

FRIVA III 2010-2011
Ramforskningsprogram för risk och sårbarhetsanalys (Martin Höst) [project webb]

Mars 2006-2010
Metoder för analys och specificering av icke-funktionella systemkrav på mobila terminaler (Björn Regnell)  [description]

ETAPP 2009-2011
Effektiv Testing av ProduktlinjeProdukter (Per Runeson)

Upiter 2006-2010
Efficient Requirements Architecture in Platform-Based Requirements Management for Mobile Terminals (Björn Regnell) [description]

KRAPPERUP 2005-2010
Programvaruutveckling för medicinska system (Christin Lindholm)