lunduniversity.lu.se

Software Engineering Research Group - SERG

Computer Science | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Completed SERG Projects

Computer Science 2008-01-01

UPpskalning av Priortierad REgressionstestning i ProduktlinjeArkitekturer[more]


Displaying results 6 to 6 out of 6.
<< First < Previous 1-5 6-6 Next > Last >>

MERLIN 2005-2007 (Björn Regnell) [projec web]

TESSPA 
Tillverkningsekonomisk simulering för effektivare produktframtagning (Per Runeson)

UPPREPA
UPpskalning av Priortierad REgressionstestning i ProduktlinjeArkitekturer (Per Runeson)

FRIVA III 2010-2011
Ramforskningsprogram för risk och sårbarhetsanalys (Martin Höst) [project webb]

Mars 2006-2010
Metoder för analys och specificering av icke-funktionella systemkrav på mobila terminaler (Björn Regnell)  [description]

ETAPP 2009-2011
Effektiv Testing av ProduktlinjeProdukter (Per Runeson)

Upiter 2006-2010
Efficient Requirements Architecture in Platform-Based Requirements Management for Mobile Terminals (Björn Regnell) [description]

KRAPPERUP 2005-2010
Programvaruutveckling för medicinska system (Christin Lindholm)